Игри

Информация за страница Университети

В България, както и във всички останали държави по света има много на брой университети. В тях всяка година кандидатстват млади хора, решили да следват висше образование. Приемането става чрез полагане на изпити или пък чрез оценките от матури. Предимството на втория начин се състои в това, че позволява записване за определена специалност без полагането на изпити, от което се възползват много от кандидат студентите. Ако общият успех от двете им матури е достатъчно висок, той позволява изучаването на избраната от тях специалност. Този начин на приемане се практикува и поради още една причина, особено в страната. Причината е в оставането на много празни места в различните дисциплини, което от своя страна принуждава ръководството на университетите да търсят алтернативни решения. Неоспорим факт е, че към някои специалности се проявава много повече интерес отколкото към други. Това важи не само за държавните и частните университети, но също така и за колежите.

                Цените на семестриалните такси са другото важно нещо, когато става дума за следване във висшите учебни заведения. Много от студентите не разполагат с достатъчно пари в резултат на различни причини – например когато единият от двамата родители е безработен или пък когато и двамата получават твърде ниски заплати. В държавните висши учебни заведения обаче таксите като цяло не са толкова високи и са според финансовите възможности на повечето хора. Това не може в никакъв случай да се каже за частните, където таксите са в пъти по-високи. Често четиригодишно следване в държавен университет струва толкова, колкото два семестъра в частен. В частните обаче се изучават и такива специалности, които не се предлагат на много места. Освен това частните университети често имат договори и с колежи, което позволява комбинирано следване. Възможно е първата част от бакалавъра да премине в колежа, а другата – в университета. Понякога пък става обратното, но е факт, че този начин на следване е интересен и имащите възможност се възползват от него. Към някои специалности няма достатъчно интерес, което често води до прекратяване на тяхното изучаване.

                В последните години се наблюдава една тъжна тенденция за страната ни. Става въпрос за това, че много от младите хора изобщо не искат да следват висше образование или го правят, но някъде в чужбина. Всичко това се отразява зле в много отношения. Усеща се липсата на млади кадри, които да заемат работните места в различните сектори и сфери. Що се отнася до това дали броят на университети е голям или малък, мненията са индивидуални. Предвид факта обаче, че има и доста колежи, местата за учене са повече от достатъчни. Ето защо просто трябва да се направи проучване на всички тях и внимателно да се прегледат предлаганите условия. Както в страната, така и във всяка друга част на света е възможно да се учи висше образование. Всички университети се стремят да привлекат възможно повече студенти, но конкуренцията е огромна. Вече има такива в почти всеки по-голям град, но има съществени различия в техните политики. Възможно е например в два или повече университета да се изучават еднакви специалности, но в начина на преподаване или в изучаването на отделните предмети да има коренни разлики.

Етикети:   България , Запознанства , Комуникации , Образование , Училища
eXTReMe Tracker